Arto Paasilinnan seura

Melkoinen savotta

Toimintakertomus 2001

26.06.2002 Arto Paasilinnan Seura .

TOIMINTAKERTOMUS 2001 Liite 5

Hallituksen kokoukset

Seuran hallituksen jäseninä ovat olleet kirjailija Hannu Hirvikoski (pj.), elokuvaneuvos Ere Kokkonen (varapj.), professori Katri Sarmavuori. (siht. Ja taloudenhoitaja) sekä varsinaisina jäseninä dosentti, ylilääkäri Seppo Seitsalo, WSOY:n kirjallinen johtaja Touko Siltala, kirjailija Arto Seppälä ja museoitsija Sakari Saikkonen sekä varajäseninä kirjailija, uutispäällikkö Hannes Markkula, lehtori Matilda Pohjala ja maist. Harri Spåre.

Hallitus on kokoontunut kuusi kertaa. Kokouksia on ollut 15.1. Ere Kokkosen luona Komediateatteri Arenassa, 12.3. Sairaala Ortonissa ylilääkäri Seppo Seitsalon vieraana, 27.6., 20.9. ja 22.10. Villa Kivessä ja 26.11. WSOY:lla Touko Siltalan luona. Vuosikokous oli 10.5. Villa Kivessä.


Jäsenlehti

Seura on toimittanut jäsenlehteä Rutjanlinna neljä numeroa. Lehdet 1 ja 3 olivat 24-sivuisia, numerot 2 ja 4 puolestaan 20-sivuisia. Lehdet ilmestyivät helmi-, touko-, elo- ja joulukuussa. Lehdet painettiin Kirjapaino Jaarlissa. Kirjapaino- ja postituskulut rahoitettiin paljolti mainoksin. Toimituskunnassa olivat Hannu Hirvikoski, Hannes Markkula, Sakari Saikkonen, Katri Sarmavuori ja Harri Spåre. Kansikuvat saatiin Pekka Vuorelta. Uusina hän piirsi kannet kakkoseen ja neloseen. Numero 3 oli Tervolan teemanumero. Joulunumerossa oli kirjamessujen liite. Se lähetettiin myös muille kirjailijoiden nimikkoseuroille. Sakari Saikkonen hankki lehdelle mainokset. Painosmäärä oli 1 000 - 1200 kpl. Akateemisessa kirjakaupassa on myytävänä irtonumeroita.


Jäsenet ja postituslista

Jäseniksi liittyneitä ja postituslistalla kortistossa oli yli 900 nimeä. Maksaneita jäseniä 2001 oli 482 + uusia ainaisjäseniä 8, yht. 490. Aiempia ainaisjäseniä on 22, joista yksi (Elvi Vinqvist) on kuollut. Uusia yhteisöjäseniä 2001 tuli kolme, entuudestaan niitä oli viisi. Rutjanlinnassa (1-4) maksaneiksi on mainittu ainaisjäseniä 22, vuosijäsenmaksun maksaneita 433, lehden ilmestymisen jälkeen on maksaneita vielä viisi markkoina ja kaksi euroina (8,41 ja 8,33 euroa). Lehden postituslistalla on 40 pr-saajaa ja yhteensä 919 nimeä.


Kotisivu

Kotisivulla on käyty keskustelua. Lukijat esittävät monenlaisia kysymyksiä, joihin kirjailija itse on usein vastannut. Sivuja on päivitetty nelisen kertaa. Sivun hoito on ollut Klak Oy:lla.


Anomukset

- Espoon kulttuurilautakunnalta anottiin 5 000 mk, saatiin 3 000 mk
- Valtion lehdistötuki 80 000 mk, ei myönnetty
- Espoon kulttuurikeskuksen näyttelyraadilta anottiin Kulttuurikes-kuksen näyttelytila 8.‹21.4.2002, mitä ei saatu
- Pohjoismaiselta kulttuurirahastolta anottiin 60 000 DKK hankkeeseen Kirjailija Arto Paasilinnan teosten vastaanotto Pohjoismaissa, hakemusta ei hyväksytty
- Opetusministeriöltä anottiin 45 000 mk, saatiin 40 000 mk kirjailijoiden nimikkoseurojen näyttelyyn Helsingin kirjamessuille 25.‹28.10. 2001.
- Opetusministeriöltä anottiin esitelmäoppaan kustantamiseen 20 000 mk, ei saatu
- WSOY:lta anottiin 30 000 mk, mikä saatiin


Turun kirjamessut

Seura osallistui Turun kirjamessuille 5.‹7.10.2001. Turussa oli 16 000 kävijää. Päivystäjinä toimivat turkulaiset ja muualta tulleet jäsenet. Seuralla oli 2 x 4 m suuri osasto.


Helsingin kirjamessut

Kun OPM:lta saatiin avustusta 40 000 mk, oli mahdollista osallistua yhteisnäyttelyllä. Kirjailijoiden nimikkoseurojen osastoksi tuli 3a31 ja 15 m2 :n osasto. Anu Partanen (Väinö Linnan Seuran siht.) lähetti tieduste-lun eri seurojen (yht. 50) puheenjohtajille messuille osallistumisesta. Osallistuvista (20 seuraa) päätettiin laatia yhteisesite, jota jaettiin messuilla. Sunnuntaina pidettiin kokous klo 14. Eri seuroilla oli päivystysvuorot. Kirjailija Arto Paasilinna kävi messuilla 28.10. klo 11, jolloin hänellä olisi haastattelu Kymmenestä riivinraudasta.. Helsingin messuilla oli kävijöitä 29 000. Nimikkoseurojen luettelosta otettiin kolme painosta.


Pohjoinen alosasto

Seuraan perustettiin Pohjoinen jaosto 26.8.2001 Tervolan messuilla. Sen jäsenet ovat Ritva Starck (Tervola), Salme Puolakka (Kemi), Pentti Hent-tinen (Kemi), Mauri Oranen (Tornio) ja Eero Salminen (Tervola). Puheenjohtajana on Markku Volotinen. Pysyväksi asiantuntijaksi valittiin Kauko Kuusela (Tervola). Hänellä on kokouksissa puhe- ja esitysoikeus. Jaoston kuulumisista kerrotaan Rutjanlinnassa.

Seura kävi teatteriretkellä Tampereella katsomassa Ulvovaa mylläriä Tampereen komediateatterissa 11.8.2001. Tervolasta oli Markku Volotisen mukana linja-autollinen seuran jäseniä.


Veljesseuran toiminta

Ruotsin veljesseuran hallituksessa ovat puheenjohtajana Arvi J. Lindfors (Ari Finn), Dorotea Bromberg (varapj.), jäsenet Juhani Böök, Mirja Huusko, Matti J. Korhonen (siht.), Tuomas Laustiola, Lasse S. Salomaa ja Kaino Ranén. Uusi seura on saanut huomiota Ruotsin ja Suomen tiedotusvälineissä. Seuralla on n. 120 jäsentä, joista 50 on maksanut jäsenmaksun.


Kirjahankkeet

Seuralla on oma julkaisusarja, jossa ilmestyi Kijailija Arto Paasilinnan elämä, teokset ja kritiikki ‹ esitelmäopas. Toim. Eeva-Liisa Lehtinen ja Katri Sarmavuori. APS:n Julkaisuja 1, 2001. Painos oli 500 kpl. Se painettiin Pikapaino Paatelaisella. Suunnitteilla on seuraavaksi Bibliografia. Toim. Eeva-Liisa Lehtinen.

.
.